Конференція "Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки"

інформаційне повідомлення №1


VII Міжнародна науково - практична конференція
РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
17-18 листопада 2015р. м. КИЇВ

Організатори:

Міністерство освіти і науки України
Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві
Державна служба інтелектуальної власності України
Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України
Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації
Самарський інститут російського державного торговельно - економічного університету
Центр наукових інновацій НАН Азербайджанської Республіки
Громадська організація асоціація «Інфоматіо-Консорціум»

Організатори запрошують науковців, науково-педагогічних працівників, фахівців сфери інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності, представників бізнесу, а також усіх, хто цікавиться питаннями розбудови інноваційної економіки, взяти участь у конференції.


Тематика конференції:
  •  Актуальні питання інтелектуальної власності щодо впливу на процеси інноваційної діяльності та трансферу технологій
  •  Формування теоретичних основ управління інтелектуальним капіталом в умовах економіки знань.
  •  Комерціалізація результатів наукової та науково-технічної діяльності.
  •  Питання підготовки кадрів для державної системи правової охорони інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності.
  •  Деякі питання становлення та розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційної діяльності та міжнародного співробітництва.Регламент конференції:
16 листопада – заїзд та розміщення учасників конференції
17 листопада – 10.00-18.00 – пленарні засідання, виступи учасників конференції
18 листопада – 10.00-13.00 – продовження виступів; 14.00-16.00 – засідання круглого столу;після 16.00 – від’їзд учасників конференції

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

За надісланими тезами доповідей буде надруковано збірник матеріалів конференції.

Секретаріат:
Кацан Надія Іванівна, тел./факс (044) 563-80-64 e-mail: iipl.nauka@gmail.com
Електронна реєстрація участі проводиться за адресою:
http://survey.informatio-consortium.net/index.php/221674/lang-ru

Оргвнесок:
Вартість участі в науково-практичній конференції становить 360 грн., без ПДВ.
Допускається заочна участь у конференції. Сплата за публікацію статей (виступів) становить 120 гривень.
Проживання та харчування до оргвнеску не входять.
Оплата участі у конференції здійснюється до 11 листопада 2015 р. у безготівковій формі згідно рахунку (договору) після електронної реєстрації участі у конференції.
Реквізити для оплати оргвнеску: Отримувач: Асоціація «Інформатіо-Консорціум»; Код ЕДРПОУ 26409941 (не є платником ПДВ); Банк отримувача: ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Києва, МФО 380805; Розрахунковий рахунок: 26001143986; Призначення платежу «ОРГВНЕСОК ЗА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ».
Закордонні учасники конференції сплачують оргвнесок при реєстрації.

Прийом заявок та текстів доповідей здійснюються по 26 жовтня 2015 року. Матеріали пересилаються на електронну адресу:
conference@informatio-consortium.net

Вимоги до оформлення текстів доповідей:
Обсяг - чотири-шість повних сторінок формату А4, у редакторі MS Word у форматі RTF або сумісному з ним, шрифт Times New Roman, розмір 12, поля зліва та зверху – 25 мм, знизу 30 мм, справа – 15 мм; міжстрочний інтервал 1,5 см, абзацний відступ – 1,25 см.
Розміщення розділів тексту: зліва зверху УДК «обов’язково», через два інтервали центровано назва доповіді – прописними літерами, через три інтервали центровано прізвище і ініціали авторів, повна назва організації; через два інтервали – основний текст.
Тексти тез доповідей не редагуються і публікуються мовою оригіналу.


ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ подається електронним способом за адресою:
http://survey.informatio-consortium.net/index.php/221674/lang-ru