Партнерство

Інформація для партнерів Консорціуму
Реєстрація участі установи у програмах Асоціації "Інформатіо-Консорціум" на правах організації-партнера Асоціації, здійснюється відповідно до даних реєстраційної форми, яку слід заповнити у двох форматах (обидва формати обов'язкові!):
а) Текстовому, який висилається по пошті з підписом керівника та печаткою установи. Форма необхідна для оформлення можливих тестових та ліцензійних доступів до ресурсів по акціях Асоціації "Інформатіо-Консорціум"
б) Електронному, який заповнюється на сайті за адресою: ( http://survey.informatio-consortium.net/index.php/471513/lang-ru ).
Зверніть увагу, що лише електронна реєстрація дає можливість підключення до різних електронних сервісів Асоціації та її партнерів.

Подаючи цю реєстраційну форму Ваша установа:
- поінформована, що Громадська організація «Асоціація «Інформатіо-Консорціум» є неприбутковою організацією;
- поінформавана, що партнерство в Асоціації «Інформатіо-Консорціум» не передбачає сплати вступних чи членських внесків;
- надає достовірну та актуальну інформацію на вказану дату;
- зобов’язується у разі будь-яких змін (контактної особи, адресної та контактної інформації, IP-адрес установи тощо) подавати інформацію у письмовій формі за підписом відповідальної особи;
- зобов’язується дотримуватися ліцензійних умов та норм авторського права при доступі та тестуванні електронних ресурсів, наданих за посередництвом Асоціації «Інформатіо-Консорціум», а за необхідності підписувати ліцензії (ліцензійні угоди);
- просить інформувати про тестові доступи до електронних ресурсів, про семінари, конференції та тренінги за програмами Асоціації «Інформатіо-Консорціум», про можливість передплати електронних ресурсів;
- погоджуємося брати участь у анкетуванні за результатами тестових доступів

Члени Консорціуму "Інформатіо" мають право:

1. Приймати участь в програмах Консорціуму, що організуються у співробітництві с Консорціумом "eIFL.net" та у програмах eIFL.net безпосередньо.
2. Отримувати доступ до корпоративних інформаційних ресурсів Консорціуму
3. Приймати участь у семінарах та конференціях Консорціуму за спеціальними корпоративними умовами
4. Приймати участь в річних звітно-виборних зборах членів Консорціуму
5. Отримувати доступ до ліцензійованих (платних або безоплатних) електронних ресурсів різних фірм -постачальників за ексклюзивних умовами, які забезпечує Консорціум
6. Оперативно і першочергово отримати інформацію про всі пропозиції Консорціуму
7. Отримувати консультативно-методичну допомогу щодо доступу до електронних інформаційних ресурсів
8. Укласти господарчу угоду про інформаційні послуги або передплату інформаційних ресурсів Коснорціуму з установою, що уповноважена Асоціацію "Інформатіо-Консорціум"

Члени Консорціуму "Інформатіо" зобов’язані:

1.Визнавати і дотримуватися статутних документів Асоціації "Інформатіо- Консорціум"
2.Визнати і дотримуватися ліцензійних угод та інших документів, необхідних для отримання доступу до електронних ресурсів, що пропонує Консорціум
3.Передати реєстраційну анкету учасника Консорціуму в розпорядження Адміністрації Консорціуму
4.Призначити представника Дирекції установи, яка є партнером Консорціуму, для вирішення опреативних фінансових та юридичних питань співпраці з Консорціумом
5.Підписати Реєстраційну форму партнера Асоціації "Інформатіо-Консорціум"