Мінеральні ресурси України

Науковий журнал "Мінеральні ресурси України" (ISSN 1682-721X) - Публікується 4 рази на рік.

Журнал “Мінеральні ресурси України” репрезентує мінерально-сировинну базу України, висвітлює питання економіки розвідки, видобутку та переробки мінеральної сировини, проблем екогеології, зовнішньо-економічної діяльності.

На сторінках видання ініціюється і підтримується вільний обмін досвідом та інформацією у сфері наук про Землю.